1000
+
Tỷ đồng vốn điều lệ
20000
+
Sản phẩm bán ra mỗi năm
350
+
Dự án trải dài khắp miền Đông Nam Bộ
1000
+
Đội ngũ nhân lực


NGÂN HÀNG LIÊN KẾT